Madonna med vanter ( madonnabilden är stickad av garn från upprepade vantar.)

Kari Steihaug, http://www.blogger.com/karisteihaug.no


Att göra saker för hand – kan det bidra till att förändra världen till det bättre?

Läste en artikel av Frida Engström i Tidskriften Hemslöjden 07/04 om Knitta-rörelsen i USA och visst är det en uppfriskande tanke att man skapar obalans genom att påverka tillgång och efterfrågan genom sitt handarbete.

Det fick mig att tänka på hur viktigt det är att låta saker ta sin tid. När man förmedlar kunskap om olika hantverkstekniker i släkten och till vänner och barn. När man lagar sina trasiga strumpor, vantar, nötta bokryggar och skåpluckor… då utför man handlingar som gör skillnad.

Sällan har man väl sett mer harmoniska personer än de som stolt visar upp vad de åstadkommit med egna händer. Inte minst människor som till vardags sysslar med teoretiska ämnen hela dagarna.

Genom att sitta ner och göra något som tar tid är man tillgänglig och närvarande för samtal – den tiden tror jag många gånger att vi saknar.

Under senaste besöket i Oslo besökte jag Nasjonalmuseet - Design och såg ”Internasjonal strikkeutstilling”.

En riktigt bra utställning och särskilt Kari Steihaugs verk. Jag tycker att hennes arbeten handlar mycket om just tid.

Inga kommentarer: