Ingen människa har väl undgått att det är 300 år sedan Carl von Linné föddes och all
uppståndelse kring detta. Precis intill grinden vid Linnéträdgården ligger den här fina järnplattan som Elisabet Berg (www.pahitt.se) har gjort. OMNIA MIRARI ETIAM TRITISSIMA "Förundras inför allt, även det alldagliga".
Mina kannor, mammor och barn, är fotograferade på trappan till Linnés och hans familjs hem - numer Linné museet.

Inga kommentarer: